Eerste graad - eerste leerjaar A

Lessentabel: 32uur

Basisvorming: 27uur

Godsdienst/Zedenleer 2
Nederlands 4
Frans 4
Engels 2
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde 2
Wiskunde 5
Natuurwetenschappen 1
Artistieke Vorming 1
BUDG€T 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Techniek 2

Uitbreidingspakket: 2uur

  • STEM-wetenschappen EN taallabo
  • Coaching (enkel op advies van de school)

 

Keuzegedeelte: 3uur

  • Latijn
  • Zeesport
  • Modules ( Explore-it, Express-it, Move-it)