Eerste graad: eerste leerjaar B NIEUW

In onze brede eerste graad maken alle leerlingen kennis met de vervolgopleidingen die atheneum Maerlant biedt. Ze maken op basis van hun interesses en talenten een definitieve studiekeuze vanaf het derde leerjaar. Tot 14 jaar is er dus sprake van een breed aanbod dat alle leerlingen samen volgen. Nadien kiest de leerling voor ofwel een doorstroomrichting voorbereidend op hoge onderwijs ofwel een arbeidsmarktgerichte opleiding.