Eerste graad - tweede leerjaar A

Lessentabel: 32 uur.

Basisvorming: 26 uur.

Godsdienst/Zedenleer 2
Nederlands 5
Frans 3
Engels 2
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Wiskunde 4
Natuurwetenschappen 2
Plastische Opvoeding 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Technologische Opvoeding 2

Basisoptie Latijn: 6uur

Latijn 4
Wetenschappelijk Werk - Natruurwetenschappen 2

Basisoptie Moderne Wetenschappen - Sport: 6 uur

Economie 2
Wetenschappelijk Werk 2
Sport 2

Basisoptie Moderne Wetenschappen - Zeesport: 8 uur

Wetenschappelijk Werk 2
Zeesport 4
Economie 2