SCHOOLINFO

Onze school had voor de onderwijshervorming al een brede 1ste graad. Wij maken dan ook graag gebruik van de onderwijshervorming om alle leerlingen te verwelkomen.

Campus Einstein

Op de campus Einstein in De Haan kunnen leerlingen school lopen van hun 2,5 tot 14 jaar. Het Maerlant Atheneum is de enige school met een eerste graad secundair onderwijs in De Haan. Leerlingen kunnen er eerst nog  2 jaar verder groeien in een beschermde omgeving van een middenschool. De leerlingen worden in kleine groepen voorbereid op de ‘grotere’ school en het verdere leven. Ze krijgen uitzonderlijk veel aandacht en begeleiding. Kwaliteit wordt door een aanpak op maat een evidentie. Daarna verwelkomen we hen graag in één van de vele richtingen van de 2de graad op de campus Maerlant in Blankenberge.

A-stroom 

In De Haan bieden een ruime keuze aan opties in de A-stroom, gaande van latijn over wetenschappen, techniek, economie tot sport. In het schooljaar 2013/14 zijn we gestart met een gloednieuwe richting: 1A Zeesport/watersporten. Een unieke en exclusieve richting ASO, het resultaat van een doorgedreven samenwerking met professionele partners uit de sector voor het beoefenen van zeesporten als zeilen, windsurfen en golfsurfen, sup, powerkite, …

De doorstroming in de ASO-richtingen is verzekerd in het Mab vanaf de 2de graad met de opties latijn, talen, wetenschappen, wiskunde, economie, humane wetenschappen en sportwetenschappen en zeesportwetenschappen.

B -stroom

In onze brede eerste graad maken alle leerlingen kennis met de vervolgopleidingen die atheneum Maerlant biedt. Ze maken op basis van hun interesses en talenten een definitieve studiekeuze vanaf het derde leerjaar. Tot 14 jaar is er dus sprake van een breed aanbod dat alle leerlingen samen volgen. Nadien kiest de leerling voor ofwel een doorstroomrichting voorbereidend op hoger onderwijs ofwel een arbeidsmarktgerichte opleiding.  

Daarnaast biedt de school vanaf de 2de graad ook verschillende TSO- en BSO-afdelingen aan. Ook een TSO Sport is nieuw vanaf 2015:2016 (ism KTA Brugge - topsportschool)
 

Dynamische afdeling

Het Mab staat voor een dynamische school, waarin we veel ondernemen en niet binnen de schoolmuren blijven. De school is dit jaar ambassadeur voor ondernemen van de Vlaamse Jonge ondernemersorganisatie VLAJO. We gaan ook om de 2 jaar een week op GWP (Geïntegreerde werkperiode) en zetten veel uitstappen en naschoolse sportactiviteiten op.  

Afbeelding over Google apps for education.

Maximale leerzorg

We gaan er prat op een maximale leerzorg te kunnen aanbieden aan onze leerlingen. Onze leerlijn 'leren leren' start in de eerste graad. Leercoaches bieden de leerlingen in en buiten de lessen tips en ondersteuning bij het 'leren leren'. Er is naschoolse studie mogelijk.
 
Een school die zijn tijd vooruit is en diverse onderwijsvormen en onderwijstechnieken aanbiedt, zodat alle leerlingen maximale leerwinst boeken. 

We wisselen traditioneel leren af met verschillende ICT-toepassingen.  Smartborden, beamers en pc’s in alle klassen en een heuse mobiele klas met Cloud computers, het nieuwste op de markt, moeten dat mogelijk maken. De leerlingen moeten zelf geen ICT-materiaal aankopen, maar de nieuwste technologie mogen ze op school gebruiken. Zo leren ze op de modernste manier op het internet werken.

Wil je ook deel uitmaken van onze open, dynamische en vernieuwende school, dan ben je meer dan welkom op het Maerlant Atheneum De Haan